shape background
shape background

VỀ LIÊN MINH VISA

LÝ DO RA ĐỜI

Liên minh Hỗ trợ Công nghiệp Việt Nam (Liên minh VISA) là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập vào tháng 7/2021. LM VISA ra đời với khát vọng - Vì một Việt Nam hùng cường 2045 – Vì một nền công nghiệp hùng mạnh 2030. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Cùng nhau hiện thực hóa di nguyện của Bác Hồ về một Việt Nam hùng cường, vẻ vang, sánh vai với cường quốc năm châu vào năm 2045.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê năm 2019, Việt Nam nằm trong Top 3 nước ASEAN thu hút vốn đầu tư FDI lớn giai đoạn 2011-2019 với tốc độ tăng trưởng vốn trung bình khoảng 3.5%/năm. Do đó nhu cầu về nguồn cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ rất lớn. Tuy nhiên nếu xét trong cơ cấu giá trị gia tăng các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, dễ dàng nhận thấy giá trị gia tăng từ nước ngoài vẫn chiếm tỷ lệ lớn, đặc biệt là từ Trung Quốc và Hàn Quốc, trong khi đó tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa vẫn còn thấp và chưa có nhiều chuyển dịch đáng kể. Đây cũng chính là động lực thôi thúc sự ra đời của LM VISA.

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG

#Connect4Future

#Share2BShared

Liên minh hỗ trợ công nghiệp Việt Nam là tập hợp những tổ chức và cá nhân có cùng định hướng nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam với tôn chỉ mục đích cung cấp các giải pháp cụ thể để xúc tiến kết nối hoạt động giao thương trong lĩnh vực ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam góp phần hỗ trợ dịch chuyển chuỗi cung ứng, tăng tỉ lệ nội địa hóa.

map background

THÀNH VIÊN SÁNG LẬP

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG DŨNG
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUZUME
Fado Supply
CÔNG TY CP GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ
Công ty TNHH CƠ KHÍ NHẬT NAM
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG DŨNG
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUZUME
Fado Supply
CÔNG TY CP GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ
Công ty TNHH CƠ KHÍ NHẬT NAM
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG DŨNG
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUZUME
Fado Supply
CÔNG TY CP GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ
Công ty TNHH CƠ KHÍ NHẬT NAM
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG DŨNG
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUZUME
Fado Supply
CÔNG TY CP GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ
Công ty TNHH CƠ KHÍ NHẬT NAM
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG DŨNG
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUZUME
Fado Supply
CÔNG TY CP GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ
Công ty TNHH CƠ KHÍ NHẬT NAM

ĐỐI TÁC KÝ MOU

Trung tâm XTĐT TM & PT Công nghiệp tỉnh Bình Dương
VINPAS
VASI
Sở Công Thương
USAID
Trung tâm XTĐT TM & PT Công nghiệp tỉnh Bình Dương
VINPAS
VASI
Sở Công Thương
USAID
Trung tâm XTĐT TM & PT Công nghiệp tỉnh Bình Dương
VINPAS
VASI
Sở Công Thương
USAID
Trung tâm XTĐT TM & PT Công nghiệp tỉnh Bình Dương
VINPAS
VASI
Sở Công Thương
USAID
Trung tâm XTĐT TM & PT Công nghiệp tỉnh Bình Dương
VINPAS
VASI
Sở Công Thương
USAID

SỨ MỆNH

Nâng cao tỷ lệ nội địa hóa INTELLIGENT SUPPLY #Match4Growth
Kiến tạo hệ sinh thái, phát triển công nghiệp Việt Nam CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY #Share2BShared
Đóng góp chính sách phát triển công nghiệp “MAKE IN VIET NAM” #Insprire4Growth

TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

group visa