Chính sách thành viên

QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN

 1. Được tham gia các công việc của Liên minh VISA, được yêu cầu Liên minh VISA làm trung gian hoặc tư vấn trong các vấn đề giao dịch hoặc nghiên cứu tư vấn.
 2. Được dự đại hội, được ứng cử, đề cử, bầu cử vào các chức danh thuộc Ban Điều hành của Liên minh VISA.
 3. Được thảo luận, biểu quyết các nghị quyết của Liên minh VISA; phê bình, chất vấn Ban Điều hành Liên minh VISA về mọi chủ trương và hoạt động của Liên minh VISA.
 4. Được cấp giấy chứng nhận thành viên của Liên minh VISA.
 5. Được hỗ trợ xúc tiến kết nối cơ hội giao thương thông qua các hoạt động: Hội thảo, Tọa đàm, Triển lãm,…
 6. Được tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực hoạt động do Liên minh VISA tổ chức.
 7. Được cung cấp thông tin phục vụ cho việc tổ chức, hoạt động xây dựng và phát triển lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam.
 8. Được phép đăng thông tin quảng bá về hoạt động của thành viên trên các kênh truyền thông của Liên minh VISA.
 9. Được khen thưởng về thành tích trong công tác, những đóng góp trong việc xây dựng và phát triển Liên minh VISA.
 10. Được sử dụng hình ảnh và thông tin của Liên minh VISA trên cơ sở có sự chấp thuận, cho phép của Liên minh VISA về việc sử dụng những hình ảnh và thông tin đó để thực hiện công việc quảng bá và tuyên truyền cho các hoạt động của tổ chức của mình theo quy định quy chế hoạt động của Liên minh VISA.
 11. Được giới thiệu thành viên mới để họ tham gia vào làm hội viên của Liên minh VISA.

TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN

 1. Tham gia các hoạt động của Liên minh VISA; đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng Liên minh VISA ngày càng vững mạnh, phát triển.
 2. Tham dự các buổi họp thường kỳ và bất thường của Liên minh VISA.
 3. Đóng phí thường niên đầy đủ và đúng kỳ hạn theo quy định của Liên minh VISA.
 4. Nghiêm chỉnh thực hiện thỏa thuận hợp tác Liên minh VISA, chủ động kết nối tích cực và nghiêm túc khi nhận được cơ hội kết nối do Liên minh VISA kiến tạo thành công.
 5. Cung cấp cho Ban Điều hành Liên minh VISA (khi có yêu cầu) thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình.
 6. Tham gia các hoạt động của Liên minh VISA; đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng Liên minh VISA ngày càng vững mạnh, phát triển.
 7. Bảo vệ uy tín của Liên minh VISA, không được nhân danh Liên minh VISA trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Ban Điều hành Liên minh VISA phân công bằng văn bản.
 8. Hỗ trợ các công tác của Liên minh VISA (sau khi nhận được sự hỗ trợ từ Liên minh VISA) thông qua việc giới thiệu các thành viên mới đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp đầu chuỗi tham gia vào Liên minh VISA.

Nghĩa vụ của hội viên: Phí thường niên: 2.045.000 vnđ/năm
Tên Công ty trên hệ thống Vietinbank: CTY CP DNXH LM HO TRO CONG NGHIEP VN
Số tài khoản: 110630548686 - Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn (hoặc gọi tắt Vietinbank Chi nhánh Đông Sài Gòn)