MEMBERSHIP BENEFITS

Quyền lợi thành viên

 1. Được tham gia các công việc của LM VISA, được yêu cầu LM VISA làm trung gian hoặc tưvấn trong các vấn đề giao dịch hoặc nghiên cứu tư vấn.
 2. Được dự đại hội, được ứng cử, đề cử, bầu cử vào các chức danh thuộc Ban Điều hành của LM VISA.
 3. Được thảo luận, biểu quyết các nghị quyết của LM VISA; phê bình, chất vấn Ban Điều hành LM VISA về mọi chủ trương và hoạt động của LM VISA.
 4. Được cấp giấy chứng nhận thành viên của LM VISA.
 5. Được hỗ trợ xúc tiến kết nối cơ hội giao thương thông qua các hoạt động: Hội thảo, Tọa đàm, Triển lãm, Hội chợ,…
 6. Được tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực hoạt động do LM VISA tổ chức.
 7. Được cung cấp thông tin phục vụ cho việc tổ chức, hoạt động xây dựng và phát triển lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam
 8. Được phép đăng thông tin quảng bá về hoạt động của thành viên trên các kênh truyền thông của LM VISA
 9. Được khen thưởng về thành tích trong công tác, những đóng góp trong việc xây dựng và phát triển LM VISA.
 10. Được sử dụng hình ảnh và thông tin của LM VISA trên cơ sở có sự chấp thuận, cho phép của LM VISA về việc sử dụng những hình ảnh và thông tin đó để thực hiện công việc quảng bá và tuyên truyền cho các hoạt động của tổ chức của mình theo quy định quy chế hoạt động của LM VISA.
 11. Được giới thiệu thành viên mới để họ tham gia vào làm hội viên của LM VISA.

Trách nhiệm thành viên

 1. Tham gia các hoạt động của LM VISA; đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng LM VISA ngày càng vững mạnh, phát triển.
 2. Tham dự các buổi họp thường kỳ và bất thường của LM VISA.
 3. Đóng phí thường niên đầy đủ và đúng kỳ hạn theo quy định của LM VISA.
 4. Nghiêm chỉnh thực hiện thỏa thuận hợp tác LM VISA, chủ động kết nối tích cực và nghiêm túc khi nhận được cơ hội kết nối do LM VISA kiến tạo thành công.
 5. Cung cấp cho Ban Điều hành LM VISA (khi có yêu cầu) thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình.
 6. Tham gia các hoạt động của LM VISA; đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng LM VISA ngày càng vững mạnh, phát triển.
 7. Bảo vệuy tín của LM VISA, không được nhân danh LM VISA trong các quan hệgiao dịch, trừ khi được Ban Điều hành LM VISA phân công bằng văn bản.
 8. Hỗ trợ các công tác của LM VISA (sau khi nhận được sự giúp đỡ từ LM VISA) thông qua việc giới thiệu các thành viên mới đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp đầu chuỗi tham gia vào LM VISA.