CHƯƠNG TRÌNH LIÊN MINH VISA DỰ KIẾN TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2023

Tác giả: Văn phòng LM VISA
00:00 - 13/3/2023
Lượt xem:1990
Chia sẻ:
E-Magazine
THÁNG 03
 • Khóa đào tạo: Hướng dẫn thực tế lập biểu mẫu báo cáo quyết toán hải quan, Giải trình số liệu
  chênh lệch và cách khắc phục các lỗi khai báo thường gặp (Ngày 23/03/2023)
  Thông tin chi tiết hội thảo (ngày 23/03/3023) 
THÁNG 04
THÁNG 05
THÁNG 06
THÁNG 07
THÁNG 08
 • Talk show BCQT tại Đà Nẵng
 • Đào tạo BCQT tại DN
THÁNG 09
 • Chương trình: Kết nối giao thương tại TP. Hồ Chí Minh
 • Đào tạo BCQT tại DN
THÁNG 10
 • Chương trình: Kết nối giao thương tại Đà Nẵng
 • Hội thảo giải pháp tài chính cho Doanh nghiệp
THÁNG 11
 • Hội thảo: Giải pháp chuyển đổi số kho hàng
THÁNG 12
 • Chủ đề kiểm tra Sau thông quan